Stuudio

Tantsustuudio Tokra tegutseb alates 1986 aastast.

Stuudios omandatakse tantsualaseid teadmisi ja oskusi erinevates tantsustiilides:

MTÜ Tantsustuudio TOKRA eesmärgiks on:

Anda lastele ja noortele võimalus tegelda neile meelepärase huvitegevusega, omandada tantsualaseid teadmisi ja oskusi, arendada rütmitunnet ja koordinatsiooni, lavalist liikumist ja esinemisjulgust, arendada laste tahteomadusi, toetada nende esteetilist, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning heade käitumistavade kujunemist.

Stuudios omandatu näitamise, võistluse ja kogemuste vahetamise kohaks on erinevad esinemised, tantsufestivalid ja konkursid. Stuudio tegevuskava elluviimisel on tähtis koht osalemisel rahvusvahelistel võistlustel.

Stuudio teeb koostööd huvitegevuse organiseerimisel ja läbiviimisel Tartu LV Kultuuriosakonna teenistustega, Tartu linna huvi- ja noortekeskustega.

Tegevus

Viimase aja esinemised, võistlused, üritused:

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

Liitu

Kui soovid Tokra-ga liituda, siis täida ära järgmised lahtrid ning vajuta Saada.

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
E-mail
Kool
Klass
Aadress
Telefon
Ema nimi
Ema telefon
Isa nimi
Isa telefon

Liikmetele

Tantsustuudio liikmemaks on 25€ kuus.

Tantsutunnid toimuvad Tartu Kivilinna Kooli aulas Kaunase pst 71.

Rühm Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev
1.-3. klass14.0014.00
4.-7. klass15.0015.00

Liikmemaks

Tantsustuudio Tokra liikmemaks on 25€ kuus. Liikmemaksu tasutakse septembrikuust kuni maikuuni (kaasaarvatud). Liikmemaksu tasumine ei sõltu kohalkäidud tundide arvust, vaid kuulub tasumisele igakuiselt alates Stuudio liikmeks astumise kuust kuni Stuudio liikmete nimekirjast väljaarvamiseni. Stuudio liikmete nimekirjast väljaarvamine toimub liikme või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel avalduse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäeval.

Liikmemaks palun tasuda jooksva kuu eest kuu 10-ks kuupäevaks Stuudio arveldusarvele SEB Panka:

SaajaMTÜ Tantsustuudio TOKRA
ArveldusarveEE191010220024404012
Summa25,00 €
SelgitusSelgituste lahtrisse märkige kelle ja millise kuu eest liikmemaksu tasutakse.

Liikmemaksudest tasutakse huvitegevuseks vajalikud kulud, mille alla ei kuulu Vabariiklike tantsufestivalide, nagu Koolitants, Kuldne karikas, Estraaditantsude festival jne. osalustasud.

Kontakt

MTÜ Tantsustuudio Tokra
Sõpruse pst 10-73
50703 Tartu

Valli Kisand
GSM +372 5569 0917
info@tokra.ee